top of page

Rotary i Norge
skaffer mobile klinikker
til fronten i Ukraina

Ukraina_2000px.png

Bakgrunnen for prosjektet

Rotary er en verdensomspennende organisasjon med over 1,4 millioner medlemmer.
I Norge har Rotary 271 klubber spredt over hele landet. 8800 medlemmer har som motto
"å gagne andre". Med andre ord, - gjøre noe godt for verden. 
Så godt som alle Rotaryklubber har ett eller flere prosjekter gående til enhver tid. Engasjerte mennesker som bruker mye av sin fritid på lokale, nasjonale eller internasjonale oppgaver. 

Allerede 2 dager etter at krigen i Ukraina startet, fikk rotaryklubber på Sørlandet en epost fra venner i Rotary Club Lviv International med bønn om hjelp. Innsamling av midler og av medisinsk utstyr startet umiddelbart, og hele distriktet sluttet seg til. Klubber fra andre norske distrikt ble også med og etter få måneder var akuttmedisinsk utstyr til en verdi av mer enn 3 mill NOK sendt våre venner i Ukraina og videreformidlet der behovet var aller størst.


Med høsten kom de store ødeleggelsene av infrastruktur. Det ble kaldt og det ble mørkt. Vi satte i gang innsamling av midler og mer enn 500 generatorer ble sendt områder hvor infrastrukturen var helt ødelagt. Barnehager fikk generatorer i bomberommene og eldresenter fikk store aggregater som kunne drifte hele senteret.


Våre fantastiske venner i Lviv klubben har igjen utfordret oss. De har inngått avtale med Helsedepartementet om å skaffe tilveie 100 Mobile Nødhjelpsklinikker innen sommeren 2024. Klinikkene blir plassert i frontnære områder, der hvor helsehjelp ikke lenger finnes.

Pr januar 2024 er 39 klinikker i aktivitet, og bare en av disse kan rapportere om 7000 pasienter i løpet av drøyt 100 dager. Rotaryklubber over hele Norge er godt i gang, og vi har i starten av 2024 finansiert i alt 12 klinikker og på god vei med nr 13.


Målet er å samle inn nok midler til så mange
Mobile Nødhjelpsklinikker som mulig. 

Donasjoner fra norske helseinstitusjoner er også meget ønskelig.
Ta kontakt for informasjon om utstyrsbehov.

Add a title here. Make it bold and impactful. Click to edit.

Tidslinje
Ukraina_MEC_05.jpg
Mobile klinikker skal sendes
dit de trengs mest.
Kherzon, Kharkiv, Zaporrycha, Donetsk, Luhansk m.fl

Rotary Norge skal skaffe så mange enheter som mulig

Alle videoer

Alle videoer

Alle videoer
Søk etter video...
New_MEC_ready

New_MEC_ready

00:59
Spill video
Ukraina_Mobile_clinics_V3

Ukraina_Mobile_clinics_V3

02:04
Spill video
Olexiy fra Lviv

Olexiy fra Lviv

01:56
Spill video

Gi din støtte her

Ved å støtte prosjektet hjelper du Rotary Norge å finansiere akuttmedisinske mobile klinikker. Pengene går uavkortet til å dekke fullt utstyrte klinikker. Ingen midler går til transport og administrasjon.

Rotary Norge takker for all støtte.

Bakgrunn_Ukraina.PNG

1

VIPPS

Skann QR-koden eller send til
#8
04309

QRkode for donasjon til prosjekt Hjelp til Ukraina

2

Til bankkonto

Hvis du foretrekker
å sende via bank

Kontonummer:
1506 62 71282

Status innsamlede penger og antall MEC'er 

  • Pris for en mobil klinikk USD 42.500, tilsvarer per i dag omtrent NOK 450.000

  • Rotary i Norge - 01.02.2024: finansiering til 13 MEC’er    

Bilder fra de første mobile klinikkene

Bakgrunn_Ukraina_flip.png

Prosjektleder

Sissel Berit Hoell
Langesund Rotaryklubb

913 65 081

Bakgrunn_Ukraina.PNG

Prosjektgruppa

Hvert Rotarydistrikt er representert

D2250   Eli Lexander

D2260   Per Erik Johansen

D2275   Inger-Ruthgerda Wellendorf

D2290   Tone Kolbenstvedt

D2305   Vigdis Osbakk

D2310   Erik Kreyberg Normann

Prosjekteier:
Rotary Distrikt 2290

org.nr: 992 197 544

Rotarydirstriktene i Norge
Ukraina_bakgrunn_Transp.png
bottom of page